Gods bedoeling in Integral Mission

October 4, 2016 admin No comments exist

Gods bedoeling in Integral Mission

Missio Dei

God heeft een bedoeling met de gebroken wereld: de ‘Missio Dei’ noemde Augustinus het al. Latijn voor: Hij heeft een plan. De kerk van Christus is zijn instrument om zijn doel te bereiken.
God heeft een kerk voor zijn doel. Hij zet zijn bruid in voor zijn plan. Bruidegom en bruid!
Van bron naar doel, zoals van Genesis naar Openbaring.
Hierin zijn: inspiratie, visie, verantwoordelijkheid, motivatie.
En Hij doet holistisch/integraal: met onze harte, monden en handen.
– Hart: Gods aard als motief en overtuiging vertaald in de bediening – visie.
– Mond: Gods boodschap. De Woordverkondiging richt zich vanuit de missio Dei op Christus, en op de kerk en praktische oa. barmhartigheid met het oog op het nieuwe leven. Toepassen en naleven van het Woord.
– Handen: Gods plan is dat het Evangelie door daden van oa. barmhartigheid verkondigd wordt. Onze daden bevestigen het verkondigd Woord. Zo laten we nu iets zien van de nieuwe wereld die komt.
Verbindt missio Dei met hart, mond en handen en alles wat je doet maakt zin en wordt fascinerend. Begrijp je de missio Dei, valt het je al vanaf Genesis 1 op en ga je de Bijbel en onze identiteit, levensdoel opvallen.
De Missio Dei is onlosmakelijk verweven met integral mission. Anders wordt integral mission snel activistisch of een social gospel. Het bevrijd je denken, hart en daden.

Meer lezen over missio Dei?  Of Hoofdstuk 2.3 van mijn proefschrift.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *