Vier behulpzame woorden in Integral Mission

October 4, 2016 admin No comments exist

Vier behulpzame woorden in Integral Mission

Waarom, wie, wat hoe?

We noemen het de “WawieWahoe-benadering” – Waarom, Wie, Wat, Hoe? In deze volgorde!
Ervaring leert dat deze benadering werkt, ook in “gewone” gemeenten. Preken volgens deze benadering leidt ook tot holistische prediking. Verrijkend!

Waarom?
Echte Integral Mission begint en eindigt altijd met “Waarom?”
Van bron naar doel. Het begint bij wie God is en wat Hij doet in elk onderwerp of activiteit die je oppakt.
Voordeel: inspiratie, God is actief leidend en niet statisch, je verwacht het van God, het is verrassend.
Waarom deze benadering?
Het is fundamenteel en principieel. Het Bijbels verstaan is leidend. Niet denken vanuit probleem en tekst erbij halen. Overtuiging, gehoorzaamheid en vertrouwen gestimuleerd. In Nederland begint men bij Integral Mission veelal bij de “hoe” – de praktische ideeën, terwijl dit juist volgt op de “waarom” en je dan veel minder zelf ideeën hoeft te bedenken.
Iedere situatie en context zijn uniek.
Structuren zijn volgend en aanpasbaar. Structure follows principle.
Het leidt tot veel gebed en dus vertrouwen.
Het vraagt naar de vijf sleutelvragen: God, schepping, Jezus Christus, de Heilige Geest en de kerk. Zie vorige blog.
Zo ga je de Bijbel holistisch lezen.
Het geeft visie, doelwitten en strategie.

Wie?
Wie zijn de mensen die bediend/bereikt worden?
Ken en versta de cultuur, context, taal, religies, bijgeloof, tradities, kerken, geestelijke zoekenden, ongelovigen. Welke problemen hebben ze in Bijbels perspectief gezien.

Wat?
Wat moet er gedaan worden, welke praktische doelen, taken, je roeping?
Bijvoorbeeld: Verkondiging – principieel en toepassing; missionaire diaconaat, ethische vragen, sociaal maatschappelijke- politieke-, technologische-, milieukwesties, cultuurcorrectie op basis van de Bijbel (Waarom), interculturele communicatie, wederkerigheid, zelfstandigheid, gaven, offerbereidheid.

Hoe?
Hoe moet het worden gedaan? Beleid, praktische invulling, wie moet het doen, wie is geschikt?

Lees meer hierover op: http://www.integralministry.com/publications/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *