Gebruik deze vier woorden en merk het verschil!

October 2, 2016 admin No comments exist

Gebruik deze vier woorden en merk het verschil in holistische bediening

Integral mission vraagt vier woorden: waarom, wie, wat, hoe?
Gebruik het bij alle overwegingen en plannen voor bediening: ook missionair. Bouw en je preek op met deze woorden en in deze volgorde. Het is aangrijpend om te zien hoe een preek holistisch wordt: rijk inhoudelijk en zeer actueel en praktisch.
De missio Dei, de plan van God, vormt hierbij het rode draad en de basis. Alle Bijbelse denken en verstaan beginnen bij God, zijn aard en optreden. Dit geeft het antwoord op de ‘waarom’.

Waarom: bron en bedoeling? Waar komt het vandaan en waarop is het gericht? Wat is Gods bedoeling met elk Bijbels onderwerp, bijvoorbeeld gerechtigheid, gemeenschap, vrede, getuigenis…? Hoe zijn deze aspecten verankerd in wie God is en wat Hij doet?
Wie: wie zijn de mensen die God – en dus jij – op het oog hebt, die bedoeld worden? Hun leefwereld, religie, wereldbeschouwing….
Wat: wat speelt er? Welke problemen zijn ter spraken. Wat moet er gedaan worden?
Hoe: moet je het doen? Wat moet er door wie gedaan worden?

Het is boeiend om volgens dit denkraam te preken en activiteiten te plannen, omdat Woord en daad, beginsel en praktijk aan de orde komen. Dit is intergal mission. Sinds onze kerkenraad deze woorden gebruikt voor onze eigen gemeente, bijvoorbeeld zoals onlangs het pastoraat, gaan er zoveel nieuwe perspectieven open en het maakt ons allen enthousiast en zeer gemotiveerd.

Zie Hoofdstuk 5 van mijn proefschrift voor uitleg: http://www.integralministry.com/wp-content/uploads/2016/04/A-Jansen-PhD-v7.0-2015.08.18.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *